ඩකා පිල අවසන් පුරවා තරඟයට ගෙන යමින් උපුල් තරංග ලබා ගත අර්ධ ශතකය මෙන්න(VIDEO)

උපුල් තරංග ක්‍රීඩා කරන ඩකා කණ්ඩායම සහ දසුන් ශානක ක්‍රීඩා කරන චිටගොන් කණ්ඩායම් අතර තරඟය ඊයේ පැවැත්වුනා. එහිදී අගනා ශතකයක් ලබා ගන්නට උපුල් තරංග සමත් වුනා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here