කුසල් මෙන්ඩිස් ටෙස්ට් පිටියේ ලොව පළමු තැනට!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩයමේ කුසල් මෙන්ඩිස් පසු ගිය වසරේ ටෙස්ට් තරඟවල වැඩිම ලකුණු ලාබීන් අතර දෙවැනි ස්ථානයට පත්වී සිටියා.

කෙසේ වෙතත් පසු ගිය තරඟවල ඔහු දක්ෂතා අතරට දිගින් දිගටම නොපැමිණීම නිසා ඔහු පිළිඹඳ ක්‍රිකට් ලෝලීන්ගේ යම් කනස්සල්ලටද පත්ව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් කුසල් මෙන්ඩිස් 2018 වසරේ ටෙස්ට් තරඟවල වැඩිම උඩ පන්දු ප්‍රමාණයක් රැකගත් ක්‍රීඩකයා බවට ද පත්වී තිබේවා.

ඔහු තරඟ 12දී උද පන්දු 21ක් දවා ගෙන තිබෙනවා. පසු ගිය ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟාවලියේදී ද ඔහු දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගත අවස්ථා අප දුටුවෙමු.

මෙහි දෙවන තැන ගන්නට එංගලන්තයේ ඇලස්ටෙයාර් කුක් සමත්ව තිබේනවා. ඒ තරඟ 10ක දී උඩ පන්දු 19ක් රැක ගෙන.

තරඟ 10කින් උඩ පන්දු 18ක් ලබා ශ්‍රී ලංකාවේම දනංජය ද සිල්වා තුන්වන ස්ථානයේ සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here